CZ
CZ

Aktuality

S hrdostí oznamujeme, že společnost SMT získala 1. místo v soutěži Quality Innovation Award (národní kolo) za samopojízdnou kabinu s inovativním pohonem. Cenu převzali pan Daniel Baláž a pan Jiří Kubíček z oddělení výzkumu a vývoje.

ŠMT Inovace

Galerie Obrázků

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat o změnách ve vedení naší společnosti.

Po mnoholetém působení ve vedení společnosti odstoupil z funkce předsedy představenstva Ing. Roman Heide, PhD, MBA. Důvodem jeho odchodu je skutečnost, že přijal novou pracovní pozici generálního ředitele a předsedy představenstva ve společnosti Třinecké železárny a.s.

Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti se k 1. 4. 2023 stal Ing. Pavel Košař, který pracuje pro společnost od studií. Doposud působil v pozici ředitele servisu a montáže a byl současně i zástupcem generálního ředitele.

Věříme, že změny ve vedení neovlivní dobré obchodní vztahy, o které naše společnost trvale usiluje.

SV – vertikální soustruh (karusel) s otočnou upínací deskou dle přání zákazníka. Nosnost upínací desky možná v rozsahu 70 - 320 t. Rám stroje tvoří dvojice pevných stojanů propojených horní pevnou příčkou, která zvyšuje celkovou tuhost stroje. Pro zvýšení pracovního rozsahu po stojanech pojíždí svisle přestavitelný příčník s vodorovně posuvným vřeteníkem.

SVA – vertikální soustruh v provedení s posuvnými stojany. Otočná upínací deska s nosností 70 – 320 t. Rám stroje tvořený dvojicí stojanů propojených horní pevnou příčkou pojíždí v podélném směru. Svisle pojízdný příčník umožní větší pracovní rozsah stroje. Po něm pojíždí ve vodorovném směru vřeteník.

Všechny osy stroje jsou plně hydrostatické, vedení jsou kryta teleskopickými kryty. Vřeteník umístěný na příčníku je možný ve dvou provedeních:
TURN – jen pro soustružnické operace
COMBI – umožňující kombinaci soustružnických i frézovacích operací

Svisle výsuvné smykadlo je uzpůsobeno pro připojení vhodných soustružnických nebo frézovacích příslušenství. V základní verzi jsou zvolená příslušenství uložena v stacionárních paletách a připravena pro automatické upínání na čelo smykadla. Mezi standardní příslušenství patří čelní a úhlové hlavy, pro speciální operace jsou nabízeny speciální hlavy. Pracoviště může být vybaveno automatickou výměnou nástrojů, opčně i robotickou výměnu nástrojů. Chlazení nástrojů vnější nebo středem nástroje.

Nezbytnou součástí pracoviště je bezpečnostní ohrazení celého pracoviště. Pro variantu karuselu SVA lze pracoviště doplnit kabinou pojíždějící společně s rámem stroje.
Stroj lze realizovat s řídicím systémem Siemens, Heidenhain nebo Fanuc.

Doplňkem nabízených pracovišť jsou rovněž různé úrovně simulací stroje, postprocesor, virtuální dvojče a jiné pokročilé systémy celkové digitalizace.

 parametry sv cz

NOVÉ PROJEKTY 7. 3. 2022

V průběhu roku 2022 se podařilo získat nové zakázky, a to  zakázky pro zákazníky v těchto zemích:

  • Čína
  • Finsko
  • Německo,
  • Polsko
  • Jižní Korea

Snímek obrazovky 2022 09 12 141242

I v roce 2021 se nám podařilo obhájit certifikát systému  řízení kvality ISO 9001

V roce 2021 se nám podařilo získat hned 2 certifikáty schváleného dodavatele, a to pro společnosti Škoda JS a České dráhy.