CZ
CZ
Ocenění a certifikáty

Ocenění a certifikáty

V produktech společnosti ŠMT a.s., se spojuje kvalita, technická preciznost, inovativnost a nejnovější trendy. Za své obráběcí stroje získala společnost mnohé mezinárodní i domácí ocenění.

Certifikát schváleného dodavatele pro Škoda JS

Dne 22.6.2021 jsme na základě provedeného auditu obdrželi certifikát kvalifikovaného dodavatele pro dodávky kooperací strojního obrábění v souladu se specifikacemi a požadavky ŠJS a.s.

certifikat-kvalifikovaneho-dodavatele-skoda-js

Osvědčení o způsobilosti dodavatele

Na základě zákaznického auditu ČD a.s. jsme dne 7.6.2021 obdrželi osvědčení o způsobilosti dodavatele pro oblast obrábění dílů a komponentů železničních kolejových vozidel.

certifikat-cd

OSVĚDČENÍ BEZPEČNÝ PODNIK - 2011, 2014, 2017, 2020

Osvědčení o zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

osvedceni bezpecny podnik 2011 2014 2017 2020

PAMĚTNÍ LIST FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY – 2019

Pamětní list Fakulty strojní Západočeské univerzity byl společnosti ŠMT udělen k příležitosti 70. výročí zahájení výuky technických oborů v Plzni.

PAMĚTNÍ LIST FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY – 2019

ČESTNÉ UZNÁNÍ V RÁMCI SOUTĚŽE O CENU INOVACE ROKU – 2018

Čestné uznání v rámci soutěže o cenu inovace roku 2018 získala společnost ŠMT za Virtuální koncept návrh stroje – virtuální oživení.

ČESTNÉ UZNÁNÍ V RÁMCI SOUTĚŽE O CENU INOVACE ROKU – 2018

CENA ZA INOVACE ROKU – 2017

Cenu za inovace roku 2017 získala společnost ŠMT za multifunkční stanoviště HCW 4S s virtuálním modelem a VNCK simulací.

Cena inovace roku 2017

LÍDR OBOROVÉHO VÝZKUMU V ČR - 2012 -2019

Společnost ŠMT a.s. byla v letech 2012-2019 klíčovým členem konsorcia projektu Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika a přispěla zásadně k rozvoji aplikovaného výzkumu v oboru strojírenské výrobní techniky v ČR. V tomto projektu podporovaném TA ČR se spojily nejvýznamnější firmy v oboru a řešily nejnáročnější výzkumná témata ve spolupráci s výzkumnými pracovišti. Tato otevřená spolupráce je základem dalšího rozvoje a udržení prosperity oboru v ČR.

LÍDR OBOROVÉHO VÝZKUMU V ČR - 2012 -2019

NEJLEPŠÍ VÝROBEK - 2003

Společnost ŠMT získala 3. místo v soutěži NEJLEPŠÍ VÝROBEK za Univerzální vodorovný soustruh SR 3.

NEJLEPŠÍ VÝROBEK - 2003

ČESTNÉ OSVĚDČENÍ EUROPEAN MARKET RESEARCH CENTER – 1998

Čestné osvědčení udělené Evropským centrem pro výzkum trhu na základě vyhodnocení aspektů v oblastech kvality řízení, technické inovace, služeb, úrovně exportu a prestiže na evropském trhu.

ČESTNÉ OSVĚDČENÍ EUROPEAN MARKET RESEARCH CENTER – 1998

1981 – ZLATÁ MEDAILE NA MBV BRNO ZA HORIZONTKU W200 HB CNC – 1981

Zlatou medaili dostal frézovací a vyvrtávací stroj WD 200 HB – CNC na brněnském veletrhu v roce 1981.

1981 – ZLATÁ MEDAILE NA MBV BRNO ZA HORIZONTKU W200 HB CNC – 1981

CENA ZA VYNIKAJÍCÍ PRŮMYSLOVÝ DESIGN FMTIR – 1980

CENA ZA VYNIKAJÍCÍ PRŮMYSLOVÝ DESIGN FMTIR – 1980

ZLATÝ MERKUR ZA OBCHODNÍ ÚSPĚCHY V ITÁLII W200 A NC - 1973

ZLATÝ MERKUR ZA OBCHODNÍ ÚSPĚCHY V ITÁLII W200 A NC - 1973

ZLATÁ MEDAILE SVĚTOVÁ VÝSTAVA BRUSEL ZA HORIZONTKU WD 250 - 1968

ZLATÁ MEDAILE SVĚTOVÁ VÝSTAVA BRUSEL ZA HORIZONTKU WD 250 - 1968

Ostatní ocenění

1. MÍSTO V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI „OBAL ROKU“ - 1972
ZLATÁ MEDAILE NA MBV BRNO ZA SYSTÉM NC-N PC-4-200 – 1971
ZLATÁ MEDAILE NA MBV BRNO ZA HORIZONTKU WI 130 - 1967
ZLATÁ MEDAILE NA MBV BRNO ZA HORIZONTU W 200 - 1965
ZLATÁ MEDAILE NA MBV BRNO ZA SOUSTRUH SIU 100NA – 1964

ZLATÁ MEDAILE SVĚTOVÁ VÝSTAVA BRUSEL ZA HORIZONTKU WD200 – 1958

Za horizontku WD 200 získala ŠMT v roce 1958 na Světové výstavě v Bruselu zlatou medaili.