CZ

PODZIMNÍ AKCE – ČASOVĚ OMEZENÁ NABÍDKA

dlkovka4NEOMEZENÁ BEZPLATNÁ PODPORA PŘES DÁLKOVOU DIAGNOSTIKU 
vztahující se na kompletní životnost stroje. Podmínkou získání je objednání stroje s opcí C472 - Vzdálená diagnostika přes internet. Podpora přes vzdálenou diagnostiku je k dispozici během standardních online hodin výrobce.

dlkovka4REVIZE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ NA VAŠICH SOUČASNÝCH APLIKACÍCH 
Zkontrolujeme vaší současnou technologii obrábění a dáme vám návrh s ohledem na nový stroj a / nebo nové technologické příslušenství, které zkrátí celkovou dobu řezného času a zvýší produktivitu na maximum.

dlkovka4PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA 
vašeho nového nebo stávajícího stroje. Zkontrolujeme váš stroj a vyměníme spotřební materiál. Od nás obdržíte protokol o provedeném kontrolním nálezu se seznamem prací a materiálu, který je vhodné vyměnit (nezahrnuje cestovní náklady, ubytování a stravování). 

dlkovka4POSTPROCESOR 
pro SIEMENS NX CAM SW 8,5 nebo vyšší, včetně odladění postprocesoru u zákazníka (nezahrnuje cestovní náklady, ubytování a stravování).

dlkovka4FINANCOVÁNÍ  
projektu třetí stranou. Součinnost zákazníka je nutná z důvodu zaslání výročních zpráv a dalších finančních údajů.

dlkovka4ANALÝZA STATICKÉHO ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH VÝKRESŮ 
pro základ stroje (bez analýzy dynamického zatížení).