CZ

COVID - 19: Provoz v ŠMT bez omezení

Vážení obchodní partneři,

oznamujeme, že chod společnosti ŠMT a.s. není v současné situaci omezen.

Veškeré činnosti jsou prováděny v souladu s nařízením a preventivními opatřeními, které byly vydány vládou ČR v souvislosti s epidemií COVID-19.

V případě, že nastanou nové skutečnosti, budeme vás informovat prostřednictvím našich webových stránek a Facebooku.