CZ

ŠKODA MACHINE TOOL a.s. se mění na ŠMT a.s.

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že od 1. listopadu 2020 změnila naše společnost obchodní jméno z ŠKODA MACHINE TOOL a.s. na ŠMT a.s.

Veškeré ostatní náležitosti jako sídlo společnosti, IČO, DIČ a složení statutárních orgánů společnosti zůstávají beze změny a nadále zůstávají platné i všechny smlouvy a objednávky uzavřené před touto změnou. Obracíme se tedy na Vás s žádostí o úpravu Vašich adresářů a dat v systému tak, aby veškeré obchodní a právní dokumenty, účetní a daňové doklady byly v souladu s právním řádem vystavovány od 1. listopadu t.r. jen s užitím platného obchodního jména ŠMT a.s.

Důvodem pro tuto změnu je skutečnost, že naše společnost měla na používání jména Škoda v názvu i na značku ŠKODA pronajatou licenci. Smlouva na licence končí letošním rokem.  Naše společnost bude nadále používat vlastní jméno a vlastní ochrannou známku.

Současně jsme změnili e-mailovou adresu na @cz-smt.cz a webovou adresu www.cz-smt.cz. V souvislosti s touto změnou mění naše společnost i vizuální firemní styl s novým logem logo smt small

 

S tímto novým vizuálním stylem vstupuje společnost do 110. roku naší existence. ŠMT ve své dlouhé historii prožila rozdílná období. Do jubilejního roku vstupuje jako společnost obchodně silná, kapacitně vytížená, technicky i technologicky vyspělá, finančně konsolidovaná, s vysoce kvalifikovanými týmy zaměstnanců a zejména však s respektabilnimi a důvěryhodnými zákazníky, spolehlivými dodavateli a partnery.

Díky Vaší důvěře, obchodní spolehlivosti a podpoře je naše společnost na současné výši a může vyjádřit hrdost na své postavení lídra v oboru horizontálních obráběcích strojů jedničkou v novém logu. Vedle hrdosti je v této jedničce i náš velký závazek toto postavení nadále udržet a obhajovat.

Rádi bychom Vám tímto poděkovali za Vaši spolupráci a podporu, bez které bychom nemohli takového postavení dosáhnout.