CZ

Historie - 1940

Zavedení elektromotorů
ke všem strojům

Ve válečné době byly Škodovy závody plně zapojeny do programů zbrojní výroby. Pro zintenzivnění výroby byly v dílnách prováděny modernizace – zmizely dosud používané transmise a každý produkční stroj měl vlastní elektromotor.