CZ

Historie - 2009

Vývoj vysokootáčkového stroje typu HCW 2000–4000