CZ

Historie - 1958

Horizontální vyvrtávačka ŠKODA WD 200 získává zlatou medail na EXPO v Bruselu

O úrovni horizontek Škoda svědčí udělení zlaté medaile horizontce WD 200 na světové výstavě v Bruselu. U těchto strojů bylo dosaženo splnění požadavků na přesné a efektivní obrábění, a proto byly postupně inovovány a vyráběny až do roku 1974 a to v počtu 1200, což bylo ve světě u tak velkých strojů zcela výjimečné množství.