CZ

Historie - 1920

Závod zahajuje výrobu soustruhů pro opracování klikových hřídelí

Po vzniku Československa v období změn výrobních programů na počátku 20. let bylo hlavním úkolem oddělení obráběcích strojů provádět opravy strojů v provozu, ale současně se rozbíhá výroba strojů pro nové výrobní programy, mezi kterými dominují parní lokomotivy a zařízení pro energetiku. Další rozšírení bylo dáno rozvojem výroby automobilů, letadel, leteckých motorů, lodí, elektrotechnických zařízení či strojního zařízení pivovarů a cukrovarů. V plzeňském závodě se v roce 1924 konstrukční kanceláře a výroba soustředily do jednoho organizačního celku a vzniká oddělení Obráběcí stroje.