CN

Vývoj a výzkum

Společnost měla vždy silný výzkumný, vývojový a konstrukčně-technologický potenciál tvůrčích pracovníků a udržovala si náskok v technické úrovni svých výrobků. Řada našich originálních řešení je chráněných patentovým řízením nebo průmyslovým a užitným vzorem. Pro udržení a posílení tržního podílu pravidelně zavádí na trh nové produkty.

skoda mt prumysl 4

PRŮMYSL 4.0

  • aplikujeme nejnovější trendy nové průmyslové revoluce (Průmysl 4.0)
  • inovativněji a flexibilněji řízení produkce s možností kontroly skrze různé přístroje a čidla, jež mohou být následně zobrazena na panelu, PC či ve smartphonu
  • společně se svými klienty jsme schopni vytvořit online prostředí, které nám pomůže k lepší disponibilitě stroje

SPOLUPRÁCE A DOTAČNÍ PROGRAMY

V rámci Vývoje a výzkumu spolupracujeme s výzkumnými organizacemi a univerzitami v České republice. Také využíváme dotační projekty pro podporu Vývoje a výzkumu.