CN

Monitorovací systém

Monitorovací systém
 • AGC

  (Attachment Geometry Calibration) – Geometrická kompenzace hlav pomocí automatického měření a korekcí parametrů geometrie hlav

 • AMS

  (Attachment Monitoring Sensors) – Monitorovací senzory hlav pro kontinuální monitorování a prediktivní údržbu každé hlavy

 • HMS

  (Headstock Monitoring Sensors) – Monitorovací senzory vřeteníku pro kontinuální monitorování a prediktivní údržbu vřeteníku

 • MMD

  (Machine Maintenance Diagnostics) Diagnostika údržby stroje pomocí dialogového okna upomínající na termíny údržby stroje, stolu a hlav

 • TEL

  (Table Excentric Load) – Excentrické zatížení stolu pomocí hydrostatiky rotační osy a osového ložiska

 • TCC

  (Table Control Calibration) Kalibrace parametrů stolu pomocí automatického nastavení parametrů otočné osy dle setrvačnosti obrobku

 • RTC

  (Ram Thermal Compensation) Teplotní kompenzace pinoly pomoci automatické eliminace teplotní dilatace

 • SME

  (SMT Machine Efficiency) Účinnost stroje ŠMT pomocí úspory energie a zástavbového místa